Instagram: 【《死開啲啦》電影預告(2/6)…

Filed in Digital Hunter, General, InstagramTags: , , , , , , , , ,

【《死開啲啦》電影預告(2/6) - 全城正評.影評、傳媒、學生大激賞!】 晞。觀影記事:四位主要演員連帶一眾甘草演員極放的演出,更令全片看得熱熱鬧鬧! YouTube預告|youtu.be/VqgCxLE-dIQ 10月8日 大家Like屍| 監製 x 導演 再爆本土電影新話題| ( ) 殺出血路

Instagram image

林家棟

Instagram: 【《死開啲啦》電影預告(1/6)…

Filed in Digital Hunter, General, InstagramTags: , , , , , , , , ,

【《死開啲啦》電影預告(1/6) - 全城正評.影評、傳媒、學生大激賞!】 黎芷珊:百分百港產片真的買少見少,真心希望觀眾買票入場支持本地製作! YouTube預告|youtu.be/VqgCxLE-dIQ 10月8日 大家Like屍| 監製 x 導演 再爆本土電影新話題| ( ) 殺出血路

Instagram image

林家棟

Instagram: 【西景·薈呈獻次回海報】 西方豪…

Filed in Digital Hunter, General, InstagramTags: , , , , , , , , ,

【西景·薈呈獻次回海報】 西方豪宅林立 人見人愛 升值最強...... 歸西本無罪,維景伴你睡。 焦點新盤「西景.薈」 靚裝,即住! YouTube預告|youtu.be/VqgCxLE-dIQ 10月8日 大家Like屍| 監製 x 導演 再爆本土電影新話題| ( ) 殺出條血路

Instagram image

林家棟

Instagram: @bravospictures …

Filed in Digital Hunter, General, InstagramTags: , , , , , , , , , ,

@bravospictures with @repostapp. ・・・ 【戲院現身】《死開啲啦》宣傳牌已經出沒各大戲院!你看到「旺財」也在海報上嗎? 10月8日 大家Like屍| 監製 x 導演 再爆本土電影新話題| ( ) 殺出血路 @alamfish @jarielui @nickbedroom @lamnlamb @louischeung2013 @puimanho

Instagram image

雷琛瑜

Instagram: 【戲院現身】《死開啲啦》終極海報…

Filed in Digital Hunter, General, InstagramTags: , , , , , , , , ,

【戲院現身】《死開啲啦》終極海報出沒各大戲院!你找到了嗎? 10月8日 大家Like屍| 監製 x 導演 再爆本土電影新話題| ( ) 殺出血路

Instagram image

林家棟

Instagram: 【咦?乜咁啱嘅!】《死開啲啦》巴…

Filed in Digital Hunter, General, InstagramTags: , , , , , , , , ,

【咦?乜咁啱嘅!】《死開啲啦》巴士站橫倒燈廂廣告霸氣登場。 10月8日 大家Like屍| 監製 x 導演 再爆本土電影新話題| ( ) 殺出條血路

Instagram image

林家棟

Instagram: 【港鐵廣告】《死開啲啦》港鐵站燈…

Filed in Digital Hunter, General, InstagramTags: , , , , , , , , ,

【港鐵廣告】《死開啲啦》港鐵站燈廂廣告登場。 10月8日 大家Like屍| 監製 x 導演 再爆本土電影新話題| ( ) 殺出條血路

Instagram image

林家棟

Instagram: 【齊人食飯】《死開啲啦》Alex…

Filed in Digital Hunter, General, InstagramTags: , , , , , , , , ,

【齊人食飯】《死開啲啦》Alex林德信:中秋節最開心係同屋企人一齊食飯傾計。 10月8日 大家Like屍| 監製 x 導演 再爆本土電影新話題| ( ) 殺出條血路|@alamfish

Instagram image

林家棟